Rada nadzorcza

Teruo Higa

Shin Higa

Jun Matsumoto

Prezes zarządu

Paulina Zajączkowska

Prokurent

Paweł Zajączkowski

.

O firmie

 

Greenland Technologia EM obecnie funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od początku istnienia, głównym celem firmy była popularyzacja Technologii Efektywnych Mikroorganizmów®, jako wysoce efektywnej metody na problemy nurtujące współczesne rolnictwo i ochronę środowiska.

Technologia EM® początkowo znalazła zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie, stopniowo przenosząc się na hodowlę zwierząt, higienę pomieszczeń gospodarskich, produkcyjnych i mieszkalnych, oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych, budownictwo oraz zdrowie ludzi.

Prowadzona od początku rygorystyczna polityka jakościowa, zarówno w kwestii produkcji jak i obsługi klienta czy fachowego doradztwa, pozwoliła na zbudowanie silnej marki, której podstawą jest zaufanie klientów.

Potwierdza to rosnąca, kilkutysięczna baza stałych odbiorców oraz szereg nagród i wyróżnień, wśród których wymienić należy: Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma, tytuł Lidera Rynku, Jakość Roku Srebro, Jakość Roku Złoto, i wiele innych.

 

 

 

Greenland Technologia EM - fot.1 Greenland Technologia EM - fot.8 Greenland Technologia EM - fot.9

Greenland Technologia EM - fot.10 Greenland Technologia EM - fot.11 Greenland Technologia EM - fot.12

Nasza misja

 • Popularyzacja idei współdziałania ze środowiskiem
  naturalnym poprzez regenerację jego naturalnych sił
  i zasobów.
 • Dostarczanie wysokiej jakości Preparatów EM®.
 • Dostosowanie sieci sprzedaży do powiększającego
  się rynku odbiorców Preparatów EM®.
 • Spełnienie europejskich wymagań prawnych, przepisów i standardów.
 • Popularyzacja Technologii EM® - uświadomienie potrzeby regeneracji zniszczeń cywilizacyjnych i gospodarczych.
 • Stałe monitorowanie i doskonalenie procesów obsługi klienta, w tym obsługi posprzedażnej, procesów produkcji i dystrybucji.
 • Zaangażowanie całego personelu na każdym poziomie organizacyjnym w doskonalenie jakości.