Hodowla

Zastosowanie żywych mikroorganizmów (bakterii i grzybów) w hodowli bydła.

Zastosowanie żywych mikroorganizmów w hodowli bydła -obrazek

Fizjologiczna i anatomiczna „niedoskonałość” krów, czyni je podatnymi na choroby układu oddechowego, choroby metaboliczne, czy stłuszczenie wątroby. Jedną z metod zapobiegania tym komplikacjom jest stosowanie „żywych mikroorganizmów” (direct feed microbials – DFM) w żywieniu krów.
 
Wieloletnie, własne obserwacje kliniczne wskazują na korzystne efekty stosowania u różnych gatunków zwierząt suplementów żywieniowych opartych na żywych mikroorganizmach. W stadach krów, gdzie w żywieniu stosowano dodatek żywych mikroorganizmów obserwowano niższą zachorowalność oraz lepsze efekty produkcyjne. Zakres działania tych mikroorganizmów jest bardzo szeroki i wielopłaszczyznowy

Dobre mleko od zdrowej krowy.

dobre mleko od zdrowej krowy - obrazek

Nowoczesna hodowla bydła mlecznego mierzy się z dwoma podstawowymi wyzwaniami jakimi są utrzymanie zdrowotności zwierząt w zderzeniu z wysoką wydajnością produkcyjną oraz optymalne wykorzystaniem składników pokarmowych z pasz. Skuteczne i trwałe rozwiązanie tych problemów często jest bardzo trudne do osiągnięcia. Wymaga to stałej kontroli zdrowotnej stada, ciągłych korekt żywienia i szukania kompromisów, w efekcie czego rzeczywiste nakłady ekonomiczne  na uzyskanie każdego kilograma mleka od zdrowej krowy stale rosną.