Uprawa

EM - najlepsza formuła dla buraka cukrowego.

EM - najlepsza formuła dla buraka cukrowego - obrazek

Efektywne Mikroorganizmy działają kompleksowo zarówno dla gleby jak i rośliny. Pod ich wpływem zachodzą pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności i wzrostu buraka.

 

 

 

 

 


Stosując EM’y uzyskamy:

 • Poprawę struktury gleby i ograniczenie utraty i blokady składników pokarmowych
 • Hamowanie procesów gnilnych resztek przedplonu i zastępowanie ich procesami próchnienia
 • Ograniczenie przenoszenia różnych chorób i możliwość skuteczniejszej ochrony plantacji
 • Poprawę kondycji i odporności roślin

 
EM NATURALNIE AKTYWNY® –  płynny nawóz organiczny  z mikroorganizmami glebowymi - preparat poprawiający strukturę i żyzność gleby oraz stymulujący zrównoważony wzrost roślin. Zawiera  skoncentrowana dawkę Efektywnych Mikroorganizmów™ i Azotobakter.
Jest to podstawowy preparat do zastosowania na plantacji buraka cukrowego.

Efektywne Mikroorganizmy umożliwiają zatrzymanie negatywnych procesów gnilnych zachodzących w glebie i poprzez przetwarzanie materii organicznej i nieorganicznej obecnej w każdym typie gleby pozwalają na utworzenie i utrzymanie w niej pożądanej struktury gruzełkowatej, która ma kluczowe znaczenie dla prawidłowych wschodów i wzrostu buraka. Zawarte w preparacie mikroorganizmy poprawiają także przyswajalność i dostępność składników pokarmowych zarówno pochodzących z samej gleby jak i dostarczonych poprzez nawożenie.

Wyraźna poprawa struktury i zasobności gleby, nie jest jedyną korzyścią z zastosowania EM Naturalnie Aktywny. Efektywne Mikroorganizmy biorą także udział w transporcie składników pokarmowych z gleby do roślin i stymulują prawidłowy rozwój systemu korzeniowego rośliny.
Zebrane korzyści zastosowania EM Naturalnie Aktywny wpływają na znaczne polepszenie nie tylko wielkości zbioru, jego czystości, ale także zawartości cukru, co bezpośrednio przekłada się na końcowy efekt ekonomiczny plantatora.
 
Efektywne Mikroorganizmy są szczególnie polecane na intensywnie użytkowane gleby z pogarszającą się strukturą z przewagą monokultur i pozbawionych dobrej jakości nawożenia organicznego.

Polecany wariant  zastosowania Technologii EM® w uprawie buraka

I typ zabiegu: Oprysk gleby przed wysiewem.
Zaszczepienie gleby jest najważniejszym zabiegiem.  Dawka EM Naturalnie Aktywny pozwala on na poprawienie parametrów gleby i wspomożenie buraka w początkowym etapie wegetacji. Zalecana dawka EM Naturalnie Aktywny w tym zabiegu wynosi od 20l do 30l/ha  w minimum 300 litrach wody .
Zaleca się wykonanie oprysku przed agregatowaniem lub inną obróbką ziemi pozwalającą na wymieszanie preparatu z górną warstwą gleby.  Preparat można zaaplikować równolegle z nawożeniem plantacji.  Jeśli po oprysku nie będzie możliwości zmieszania preparatu z glebą, to należy zastosować większą ilość wody jako nośnik. 
Taki zabieg wpływa dodatkowo na próchniczny rozkład resztek  pozostałych po przedplonie.
Oprysk tego typu można wykonać także bezpośrednio po wysiewie, należy jednak zwrócić uwagę, aby gleba w trakcie aplikacji była wilgotna.

II typ zabiegu: Dodatkowy oprysk w trakcie wegetacji. 
Oprysk w trakcie wegetacji jest opcjonalny i uzupełniający dla zabiegu przedsiewnego. Pozwala na wzmocnienie działania preparatu w glebie i uzyskanie dodatkowych korzyści w trakcie budowania plonu i zabezpieczania jego jakości.

Najlepsze terminy na wykonanie tego typu zabiegów to:

 • warunki stresowe dla rośliny (opryski przed, po i w trakcie warunków stresowych)
 • bezpośrednio przed  zabiegami usuwania chwastów i spulchniania gleby , dzięki  czemu uzyskamy wzmocnienie efektu spulchnienia ziemi oraz zasiedlimy EM’ami  zniszczone  chwasty, które szybciej się rozłożą i nie będą siedliskiem dla patogenów
 • konieczne jest zachowanie karencji po chemicznych zabiegach herbicydowych i fungicydowych przynajmniej 7dni przed  lub 7 dni po oprysku EM
 • zabiegi z EM można wykonywać w trakcie, przed lub bezpośrednio po deszczu,  co wzmacnia  efektywność zabiegu EM, a gdy skuteczność innych rozwiązań jest ograniczona

 
Zalecane dawki: od 5 do 20 l EM-Naturalnie Aktywny  w minimum 300 litrach wody na hektar. Zabieg najlepiej wykonać dyszami średnio lub drobnokroplistymi. Zabieg taki można wykonać łącznie z preparatami EM5  lub EM Ogród oraz wysokiej jakości nawozami dolistnymi.
Oprysk z dodatkiem 2l EM Ogród  zabezpiecza prawidłowy przebieg fotosyntezy i stymuluje wzrost roślin. Ma również działanie regeneracyjne. Warto go wykonać szczególnie przy niekorzystnych warunkach wegetacyjnych.
Oprysk z dodatkiem EM5 ma przede wszystkim działanie profilaktyczne i wspomagające w walce z chorobami (chwościk).

Dodatkowe uwagi:

 • Dawka większa startowa niż 20 litrów EM Naturalnie Aktywny polecana jest dla gleb zdegradowanych w których materia nie rozkłada się, lub rozkłada się w sposób gnilny, a gleba ulega erozji
 • Preparatów EM nie należy stosować łącznie z preparatami grzybobójczymi i herbicydami. Jeśli to możliwe zaleca się wykonać zabieg EM na 7 dni przed lub 7 dni po zastosowaniu środków grzybobójczych i herbicydów
 • Zabiegi EM Naturalnie można wykonać równolegle z nawożeniem gleby
 • Warto wykorzystać pozytywne oddziaływanie preparatów na rośliny w trakcie całej wegetacji uwzględniając okresy intensywnego wzrostu i warunków stresowych
 • Na glebach utrzymanych w wysokiej kulturze, nawożonych nawozami organicznymi wysokiej jakości z zachowanym płodozmianem, oraz w kolejnych latach stosowania Efektywnych Mikroorganizmów można zastosować zmniejszone dawki preparatów