Aktualności

Brązowy Laur Przedsiębiorstwo Fair Play.

Brązowy Laur Przedsiębiorstwo Fair Play - obrazekBrązowy Laur Przedsiębiorstwo Fair Play dla Greenland Technologia EM Sp. z o.o.

Otrzymane wyróżnienie jest jasnym przesłaniem, deklaracją stosowania przez naszą firmę najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej.

Po raz kolejny potwierdzamy, że w firmie Greenland Technologia EM Sp. z o. o.:
     - postępujemy rzetelnie wobec naszych klientów;
     - terminowo wywiązujemy się z zobowiązań wobec skarbu państwa;
     - uczciwie i rzetelnie reklamujemy nasze produkty;
     - stworzyliśmy naszym pracownikom warunki sprzyjające
       zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu;
     - aktywnie uczestniczymy w przedsięwzięciach charytatywnych;
     - wspieramy wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne i kulturalne;
     - jesteśmy przyjaźni dla środowiska naturalnego;
     - potrafimy usatysfakcjonować najbardziej wymagających odbiorców.
 
Na co dzień respektujemy wartości etyczne odnosząc jednocześnie sukces gospodarczy. Pragniemy w ten sposób dać świadectwo innym przedsiębiorcom, że warto wybrać taką drogę bo chociaż nie jest usłana różami to daje poczucie wartości i spełnienia. Potwierdzamy tezę, że etyka i biznes mogą iść ze sobą w parze.

POWRÓT